Upplägg av epost

Dags att komma igång med epost till dina kunder? Vad roligt! Vi guidar dig till en snyggare start.

Ämnesrad

Se till att ha en genomtänkt ämnesrad som lockar till öppning. Vad vinner mottagaren på att läsa ditt epost? Rabatt? Inspiration? Läsa om ett spännande event?

Inled med bild

Lägg gärna en stor bild överst i mejlet. Denna bör vara kopplad till innehållet för att kännas relevant för läsaren. Jobbar du med ett uttalat bildspråk får mottagaren gärna känna igen sig redan här. Bilder gör att mejlet känns mycket mer inbjudande och kan öka konverteringsgraden.

Tydlig rubrik med uppmaning

Användare läser igenom mejlen du skickar till dem snabbt. Gör det därför enkelt för dem och var tydlig med vad ett mejl innehåller. Tala även om vad du vill att läsaren ska ta för action. Ska man anmäla sig till något? Läsa mer på din hemsida? Rusa till din butik för att köpa?

Länka

Se till att skriva kort och koncist om bara en sak. Länka sedan till din egen hemsida för de som vill har mer information. På så sätt får du reda på mer om kunderna och deras önskemål och kan i nästa steg anpassa mejlet ännu mer till målgruppen.

Landningssidor

Se till att skapa landningssidor för din länkar så att du ökar konverteringen. En landningssida är en sida på webben. Sidan byggs för att den som klickar i mailet ska hamna på ett ställe där du redogör för exakt det som kunden vill läsa om och där du styr mottagaren dit du vill.

Vill du ha hjälp med att skapa snygga och effektiva epost? Ring oss på Hildegun.

Fler tips

Varför grafisk profil

Säljare som gör en uppsjö av offerter där ingen liknar den andre, tio olika epostsignaturer från