Vårt team vill bli bättre på LinkedIn

LinkedIn växer – engagemanget på plattformen fortsätter att bli större. Såklart ska ni som team växa tillsammans!

Att tillsammans i en grupp ta del av tips, kunskap och konkreta råd gällande LinkedIn-användande skapar goda möjligheter att t.ex. jobba med er strategi för att skapa en attraktiv arbetsplats som attrahera nya medarbetare. Men det ger också goda möjligheter att sätta en gemensam strategi för varumärkesbyggandet online.