Google Analytics som mätverktyg

Google Analytics har du säkert hört talas om. Men vad kan du utläsa därigenom?

Via ett analytics-konto kan du bland annat se följande saker som händer på din webbplats:

  • varifrån besökarna kommit in
  • hur länge besöken varar
  • hur många undersidor besökaren klickar runt på
  • var besökaren lämnar
  • avvisningsfrekvens

Identifiera förbättringspotential

Utifrån ovan information, kan du se vilka sidor du behöver jobba på att förbättra, vilken information som besökaren verkar gilla – kanske ska denna info lyftas fram ännu mer?

Bli mer relevant

Om avvisningsfrekvensen är hög, kan det vara idé att jobba på dels innehållet på sajten och dels fundera på om besökarna som kommer in till sajten egentligen förväntade sig något annat än det din sajt bjuder på.

Är du redo att jobba med analys av dina hemsidebesökares beteende? Hör av dig till oss, så kommer vi igång!

Fler tips

Varför grafisk profil

Säljare som gör en uppsjö av offerter där ingen liknar den andre, tio olika epostsignaturer från