Ökat engagemang på LinkedIn hos viktiga personer

Bestor Consulting höjer effekten av sin närvaro på LinkedIn, genom att låta två anställda få en granskning av sin personliga profil. 

Genom att Maria Karlsson som är LinkedIn- coach och utbildare hos Hildegun, strategiskt och konkret går igenom de olika delarna av den personliga profilen, kan sedan nästa steg tas av ägaren till profilen. 

Tjänsten går ut på att se se hur nuvarande uppbyggnad och formulering skulle fungera för kommunikation mot den önskade målgruppen, men också vad som ev. missas och behöver justeras.

En viktig pusselbit förutom den skriftliga feedback som ges, är den muntliga delen som Bestor Consulting också valde att utöka något för Fredrik Öhrn.

Fredrik och Maria kunde utifrån granskningen av profilen, samt en viss kartläggning av verksamhetens struktur och behov, sätta en strategi för kommunikationen framöver på LinkedIn. Som komplement hade sedan Fredrik ett par veckors individuell coachning med stöttning vid skrivandet av inlägg samt live-coachning vid sina inlägg.

“Bidrog till ett ökat engagemang hos viktiga personer”

“Maria är en driven person med en förmåga att stötta i att se på en bekant plattform i ett nytt perspektiv. Stödet bidrog också till att förstå bakomliggande funktioner och på sätt och vis snitsla en bana framåt.

Hildeguns input på actions och inlägg på LinkedIn bidrog till ett ökat engagemang hos personer viktiga för Bestor. Det har ändrat hur jag ser på LinkedIn – till det bättre.”

Fredrik Öhrn, Bestor Consulting

Team

Maria Karlsson, LinkedIn-coach

Fyll i din e-postadress nedan så får du ta del av vår 30 min föreläsning om vad du ska tänka på för att lyckas med LinkedIn.

Du kan avprenumerera när som helst. Din adress kommer inte att delas med andra.