LinkedInutbildning för Bjelins säljare

Bjelin Sweden AB hade en önskan om att tillsammans och var för sig kunna skapa ett högre engagemang kring varumärket och dess USP på LinkedIn.

Målet var att generera fler leads via LinkedIn och på så sätt se plattformen som en väg in till sälj. Det fanns också en stark önskan om att låta varje medarbetare få chansen att växa som person och i sin roll genom en ökad aktivitet på LinkedIn.

I och med Bjelins utbud av härdat trägolv, skulle detta få bli fokus på kommunikationen, i syfte att stärka varumärket och utmana branschen med en unik produkt.

 

Olika nivåer

Medarbetarna inledde arbetet på olika nivåer av  aktivitet på LinkedIn och delades därför efter en gemensam utbildningsstart in i två grupper. Med syftet att ge en möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar och få med sig kunskap från Hildeguns utbildare samt inspiration från övriga medarbetare i sin egen takt och på rätt nivå.

Grupperna arbetade därefter tillsammans i så kallade meddelandegrupper på LinkedIn där det gavs tillfälle för dialoger, kunskapspåfyllnad och samarbete. Hildegun fortsatte också att utbilda i de mindre grupperna efter satta kunskaps och ambitionsnivåer.

 

Strategi och plan

En viktig kugge i arbetet med LinkedIn var att tillsammans med Bjelin sammanställa en strategisk plan med konkreta direktiv för medarbetarnas aktivitet och kommunikation på plattformen.

 

Individuell coachning

Medarbetarna gavs möjlighet att bli individuellt coachade av Hildeguns utbildare. Detta var ett led i att stärka självkänslan och de individuella möjligheten. Här ingick såväl framtagning av individuella ämnen, publiceringsscheman och Live- coachning vid inlägg- skrivandet / publicering.

 

Team:

LinkedIn- coacher / utbildare

Maria Karlsson 

Fanny Dolff

 

“Jag har haft förmånen att jobba med Hildegun AB. Som ett kugghjul i uppbyggnad av vår LinkedIn process har teamet från Hildegun säkerställt att vi både fått verktyg och sett till att detta används på bästa sätt. Detta har skapat mervärde för oss på Bjelin och för vårt strategiska arbete med LinkedIn. De möter kunden på kundens villkor och tar hand om de frågetecken och funderingar som man har på ett effektivt sätt. Jag värdesätter att teamet längs vägen, både varit öppna och gärna delat med sig av sina erfarenheter – detta skapar energi.

Jag kan därför varmt rekommendera Hildegun och deras expertis som din LinkedIn guide och konsult för dina digitala processer där människor möts.”

Johan Larsson

Försäljning och marknadsdirektör, Bjelin Sweden AB

fanny håller i en linkedin utbildning

Fyll i din e-postadress nedan så får du ta del av vår 30 min föreläsning om vad du ska tänka på för att lyckas med LinkedIn.

Du kan avprenumerera när som helst. Din adress kommer inte att delas med andra.