Intervju och fotografering

Läns Alarm

Erbjuder effektiva säkerhetslösningar. Läns Alarm är specialister på brand- och inbrottslarm, passagesystem samt kameraövervakning.

Projekt: intervju och foto för kundtidning

Inför våreditionen av Magasinet, Läns Alarms egen kundtidning, intervjuade Hildegun nyckelpersoner på konferens – och företagshotellet High Court i Malmö. High Court valdes ut då de är kund inom flera av Läns Alarms affärsområden och därmed kan lyfta fram styrkan hos Läns Alarm som en flersidig partner. Foton togs på plats i High Courts egna lokaler.

Team

Projektledning kundtidning samt copy Johan Cedervall
Foto och intervju Truls Bärg