Flocken samlad med ny profilering

Nordicc AB

Nordicc erbjuder produkter och tillbehör för entreprenadmaskiner, för transportbilar samt för tunga lastbilar och tjänstefordon. Företaget verkar i norra Europa och har sitt huvudkontor i Ljungby.

Grafisk profilering av ett affärsområde

Nordiccs grafiska profil hade ett par år på nacken och bolaget hade utvecklats sedan dess. Den befintliga grafiska profilen innehöll utöver riktlinjer för allmän företagsprofilering även särprofilering för ett affärsområde döpt till Glasdesign, vilket är det affärsområde inom Nordicc som hanterar tunga lastbilar och tjänstefordon.

Hildegun fick i uppdrag att skapa en särprofilering för affärsområdet transportbilsutrustning.

Vid framtagandet av denna särprofilering tog vi helheten i beaktning – profileringen skulle särskilja sig, men samtidigt ingå i en övergripande helhet. Arbetet utfördes i tätt samarbete med Ruben Klingenberg, marknads- och PR-ansvarig på Nordicc:

”Vi startade samarbetet med Hildegun efter lite kontakt fram och tillbaka samt ett möte hos dem. Det som vi föll för var hur fort de snappade upp vårt behov och kunde visa upp förslag på lösningar. Det kändes tryggt att de förstod vad vi menade och var ute efter. Kan rekommendera Hildegun med värme!”

I Nordiccs logotyp finns vargen.

”En snabb, uthållig och stark varelse som jobbar i team. Den är vår förebild. Vi vill hjälpa er att färdigställa jobben snabbare, lättare och bättre.”

Det givna övergripande temat blev därför naturligt kopplat till vargen och den miljö den verkar i. Den särprofilerande färgen blev en djupröd färg som för tankarna till en intensiv morgonsol i ett vinterlandskap. Det grafiska elementet skapades med fragment från vargens päls vilket skapar en grafisk samhörighet med logotypen samtidigt som det i ensam form ger en känsla av action.

I samband med framtagandet av profileringen för detta affärsområde gjorde vi även en övergripande uppdatering av den grafiska profilen för att skapa en tydligare bild av företagets samlade profilering. Flocken är samlad!

Besök Nordiccs hemsida

Team

Art Direction Johan Cedervall

Fyll i din e-postadress nedan så får du ta del av vår 30 min föreläsning om vad du ska tänka på för att lyckas med LinkedIn.

Du kan avprenumerera när som helst. Din adress kommer inte att delas med andra.