Åhus Turf vinner mark

Åhus Turf

Åhus Turf är mästare på hybridgräs, som används för att stärka hårt utsatta gräsytor och skydda dem mot slitage.

Projekt: grafik, foldrar

Hildegun har genom unika illustrationer och sammansättning av text samt bild, skapat ett antal målgruppsanpassade foldrar till Åhus Turf. Foldrarna är framtagna i flera olika språk.

Team

Projektledning, copy samt grafik Johan Cedervall