Bygg varumärke på LinkedIn

Är du trött på att ringa kalla samtal?

LinkedIn är den just nu absolut hetaste kanalen för dig som vill förvandla din prospektlista till en varm famn. Oavsett nuläge så kommer du lyckas – är du nyfiken på att veta hur? Hildegun föreläser, inspirerar och berättar hur du kan göra för att lyckas. 

Så kommer du igång - föreläsning på plats hos ditt företag

LinkedIn har idag över 3 miljoner användare bara i Sverige, vilket gör oss till det tredje största landet i världen räknat till professionella användare på plattformen.

Detta gör LinkedIn till den viktigaste plattformen för professionellt nätverkande och mängden möjligheter genom att vara aktiv ökar för varje dag.

Men det handlar inte bara om att finnas på plattformen utan också att göra dig själv och ditt företag synligt och attraktivt för ditt nätverk.

Att anlita Hildeguns kompetenta team som föreläsare kring LinkedIn för ditt företag innebär att du och dina kollegor tillsammans ges en god start för nätverkande såväl individuellt som gemensamt. Medarbetarna blir ambassadörer för företaget och dess varumärke.

Så går det till

Under ett antal timmar pratar vi bl.a. kring vikten av en professionell profil, nätverksskapande och möjligheterna med att generera sälj utifrån ett socialt samspel ,varumärkesbyggande samt hur du vill att ditt företag skall framställas mot potentiella medarbetare på LinkedIn.

Synligheten på plattformen är stor – med 645 miljoner användare världen över finns inga gränser för hur långt du kan nå. Enligt rapporten Svenskarna och Internet 2019 konstateras att sociala medier överlag backar i användande. LinkedIn däremot fortsätter att öka något. Mycket tack vare den meningsfullhet som går hand i hand med användandet. Något som vi inte verkar känna att övriga plattformar ger oss.

Så ta chansen att få en bra grund att stå på inför din kommande LinkedIn-framfart. Du får handfasta råd kring hur du kan lyfta och ses som intressant på LinkedIn och hur du knyter till dig värdefulla kontakter och för just ditt nätverkande. Genom att bygga långsiktiga relationer skapar du också lojala kunder.

Upplägg

60-90 minuter fyllda med inspiration och konkreta tips!

Innehåll

Vi kommer kortfattat att gå igenom kraften bakom en välgjord LinkedIn-profil, vi pratar om utvecklingsmöjligheter, nätverksskapande, skapandet av egna inlägg och introduktion till strategiarbete som krävs för att nå bra konvertering och att skapa affärsmöjligheter.

Fanny Dolff

Personlig coachning på LinkedIn

Om du vill ta din LinkedIn-aktivitet till nästa nivå rekommenderar vi dig att boka vår personliga LinkedIn-coaching. Precis som det låter kommer vi då att ha ett personligt möte där vi hjälper dig att skapa en strategi och handlingsplan för din aktivitet och närvaro på plattformen.

LinkedIn coaching består dels av vägledning och guidning för att nå ett kvalitativt och professionellt nätverkande samt ett varumärkesbyggande på LinkedIn. Men också av mer konkreta tips och riktlinjer för innehållet och uttrycket i din egna profil.

Sättet att använda plattformen kan variera något utifrån målgrupp och målsättning, men gemensamt är att deltagandet och ditt engagemang skall skapa social selling och ett varumärkesbyggande, oavsett om du väljer att lägga fokus privat eller kring ditt varumärke.

Vi kommer gemensamt prata om dina målsättningar och dina tankar kring målgrupper på plattformen. Vem vill du egentligen nå på LinkedIn? Utifrån det kan vi sedan fastställa vilka målgrupper du skall prioritera just nu för att maximera dina affärsmöjligheter därmed vinningen med att aktivt finnas och jobba på LinkedIn.

Målsättningen med detta är att du ska kunna kartlägga dina färdigheter och sedan arbeta effektivt och professionellt med dessa på LinkedIn för att omvandla till säljmöjligheter och därav också inkomster.

Olika delar i LinkedIn-coaching:

Strategi & marknadsföring på LinkedIn

För att kunna nå dina försäljningsmål behövs en strategi som sätter riktlinjerna för din kommunikation mot nya och befintliga kunder. Här kan du nå stor framgång genom att arbeta strukturerat utifrån din satta plan och slippa de “kalla samtalen”. 

Genom din strategi kan du sedan också börja marknadsföra dig och ditt varumärke. Eftersom LinkedIn framställts och främst används som en plattform för nätverkande kan ett allt för säljande uttryck missgynna dig. Tillsammans kan vi istället hitta dina expertisområden som du kan framhäva och skapa mervärde kring.

Skapa profil på LinkedIn

En tydlig och professionell profil på LinkedIn är a och o. Här gäller det att vara relevant och i linje med ditt agerande. Tänk: “Vad kan jag bidra med?” Och framhäv detta. Detta blir ditt digitala visitkort och vi kommer tillsammans ta steg för steg mot en komplett profil.

Nätverk & försäljning på LinkedIn

LinkedIn är full av möjliga prospekts. Genom att ta del av och skapa nätverk på plattformen blir LinkedIn värdefullt ur ett försäljningsperspektiv. Där ditt professionella nätverkande kan ta dig till och möjliggöra fler affärsmöjligheter. I denna del kommer vi även att titta på din säljprocess och hur viktig del av den LinkedIn kan bli.

Fanny Dolff
LinkedIn för team

Vårt team vill bli bättre på LinkedIn

LinkedIn växer – engagemanget på plattformen fortsätter att bli större. Såklart ska även ni tillsammans växa med det!

Att tillsammans i en grupp ta del av tips, kunskap och konkreta råd gällande LinkedIn-användande skapar goda möjligheter att t.ex. jobba med er strategi för att attrahera och behålla medarbetare. Detta handlar om att skapa en bild av ert företag som är tilltalande för potentiella, nuvarande och tidigare anställda. Men det ger också goda möjligheter att sätta en gemensam strategi för varumärkesbyggandet online.

Tillsammans har ni möjlighet att snabbare bygga upp varumärket på LinkedIn. Ni sätter tonen hur ni vill kommunicera mer er målgrupp. Utifrån detta kan ni sedan börja jobba med att bygga långsiktiga relationer som ska leda till möjligheter för er och ert företag.

Fokus på funktion och interaktion

På LinkedIn finns en stor potential att växa tillsammans genom flera olika funktioner.

Dessa går vi igenom och gör en avvägning kring vilka som bäst kan användas av er. Oavsett hur du väljer att vara närvarande och aktiv på plattformen skapas möjligheter. Dessa ska vi hjälpa dig att använda dig av. För såväl dig som ditt nätverk skulle LinkedIn kunna utgöra en stor del ert värdeskapande. Du knyter kontakter som kan generera affärer, men också de som genererar nya kompetenta medarbetare.

På LinkedIn ligger fokus på de individuella relationerna och äktheten i inlägg och integrationer. Istället för “kalla samtal” finns en möjlighet att fånga upp och bearbeta prospects online samtidigt som du kan ge värde tillbaka.

Du får inget gratis, det kräver ett engagemang – men att nätverka och samarbeta gör vägen dit väldigt rolig!

Tillsammans kan ni bli effektivare och nå högre resultat genom ett väl genomfört strategi- och lagarbete som mynnar ut i er aktivitet på LinkedIn.

LinkedIn för team
LinkedIn för nätverk

LinkedIn för nätverk

Med 645 miljoner användare kan LinkedIn anse sig vara en av världens största mötesplatser för yrkesverksamma och studerande. Att nätverka via plattformen i Sverige möjliggör en kontakt med ca 3 miljoner människor. Det är kraftfullt och därför vill vi ge er som nätverk en möjlighet att utnyttja denna kraft.

Idag erbjuds platser på företagsnätverk i olika former över hela världen. Idrottsföreningar och andra organisationer har upptäckt fördelarna med att låta människor med olika yrkeserfarenheter, karriärer och titlar mötas och dela sina erfarenheter. För att inte tala om hur de skapar affärsmöjligheter!

LinkedIn är som sagt vårt största professionella nätverk online. Det ger nätverksorganisationer enorma möjligheter att fortsätta med de värdefulla utbytet och relations skapandet som sker på golvet även mellan träffarna. 

Att nätverka handlar om att bygga relationer och allra helst långsiktiga sådana. LinkedIn ger ytterligare möjligheter att bearbeta och vårda relationerna till att även kunna generera sälj.

Vi kan ge dig som organisatör av nätverk rätt verktyg och input för att skapa grupper och ta ert nätverk in i den digitala världen. Detta kan öppna dörrar för exempelvis nya föreläsare, medlemmar, sponsorer och samarbetspartners och med det viktiga kontakter.

LinkedIn för nätverk
Skapa strategi för LinkedIn

Skapa en plan för dina sociala medier - strategi för att lyckas

Utan en uttalad strategi för sin närvaro och aktivitet på LinkedIn kan det vara svårt att ta nästa steg.

Hildeguns Fanny Dolff är en riktig fullblodsstrateg och hon kommer att se till att du som idag känner att du saknar en strategi och plan för ditt digitala nätverkande kommer att få en såväl genomförbar som mätbar sådan!

Genom att sätta en strategi för din närvaro på LinkedIn blir det lättare att hitta rätt målgrupper och börja det viktiga – och roliga! – arbetet med att bygga relationer och nätverk.

Oavsett om din målsättning är att attrahera potentiella nya arbetsgivare, medarbetare eller kunder så är en hållbar strategi ovärderlig och kommer att göra tiden du spenderar på LinkedIn både mer givande men framförallt roligare.

När du sedan har hittat en personlig strategi kan du påverka och inspirera människor i din närhet att tillsammans med dig skapa nätverk och bli ambassadörer för er sak och ert intresse.

Skapa strategi för LinkedIn

Fyll i din e-postadress nedan så får du ta del av vår 30 min föreläsning om vad du ska tänka på för att lyckas med LinkedIn.

Du kan avprenumerera när som helst. Din adress kommer inte att delas med andra.